6.12.2016

"Hayır, küçük adam, hiçbir zaman kurtarıcının yardımına koşmuyorsun. Yaptığın tek şey kâğıt oynamak, boks maçlarında bağırmak ya da bir büroda, bir maden ocağının dibinde canın sıkılarak çalışmak. Ama kendi koruyucuna hiçbir zaman ciddi olarak yardım etmiyorsun. Biliyor musun niye? Çünkü araştırmacının sana düşüncelerden başka sunacak bir şeyi yok. Sana çıkar sağlamaz, ücretini yükseltmez, yıl sonunda prim vermez, ücret sözleşmesi yapmaz, rahatlık sunmaz. O sana kaygıdan başka bir şey vermez, oysa senin yeterince kaygın var ve kaygısızlıktan kaygı çekmiyorsun!"

Wilhelm Reich, Dinle Küçük Adam

5.12.2016

"Müşteri:Tavuğu nasıl hazırlıyorsunuz?
Aşçı: Özel bir yöntemimiz yok; öleceksiniz diyoruz, hepsi o."

Daniel Klein, Platon Bir Gun Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer

4.12.2016

"Malum... Koca küre birkaç avucun içinde hokkabaz yuvarlağına çevrildi... Felsefe, ilim, moral, akıl, itidal, hakkaniyet, adalet hep sustu. Bütün hayvani şiddetiyle canavarlık baş gösterdi. İnsani ruhumuzda yırtıcı hayvanların verasetini taşıdığımız apaçık görülüyor... Çakallarla, kurtlarla kan kardeşiyiz... Darwinizm'den sonra insanın hangi asıldan hudus ettiğine dair ortaya bir nazariye konuldu mu? Hilkat mikyasında bizim alt tabakamızda maymunlar var. Bazı uzviyetlerimizce onlara çok benziyoruz. Bu akrabalığımızı tetkike kalkışınca, 'Vay biz maymun mu imişiz? Haşa sümme haşa!' nidalarına küfürler karıştırılarak kıyametler kopuyor. Dur behey karı dökücü insanoğlu! Maymunun bu işe erecek kadar aklı ve nutuk kudreti olsa bu akrabalığı red için senden evvel o hayvan telaşa düşer. Maymunlar bu kan kardeşliğini şeref bilmeyecek kadar kendilerini ahlaken insanlardan yüksek addetseler sezadır. İnsanoğlu sen ne patırtı edip duruyorsun. Bu nispetten hazer bizden önce o hayvanlara düşer... "

Hüseyin Rahmi Gürpınar, İnsan Önce Maymun muydu

3.12.2016

"Ahçının elinde bir tava
Tavanın içinde bir uskumru
Hoplatır tavayı ahçı
Kızgın yağdan bütün zoru
Sıçrar uskumru havaya
Sözde hürriyete doğru"

Can Yücel, Altı Kaval

2.12.2016

"Anneler çoğu kez hiçbir şeyi kontrol edemezken, çocuklarının kafalarının içini kontrol edebilirler. Onları istedikleri gibi yoğurup istedikleri canavara dönüştürebilirler. Geleneksel olarak ev dışında hiç güçleri olmayan anneler evde bilhassa çocuklarının üzerinde mutlak güç sahibidirler. Mutlak güç ise mutlaka kokuşur!"

Cynthia Heimel, Çek Dilini Ağzımdan Bu Sana Veda Öpücüğüm

1.12.2016

“…aslını sorarsanız, talihini karşılamaya, selamına karşılık vermeye cesaret edemiyordu; şimdiye değin öyle çok yanılmıştı ki, artık bıkmıştı.”

Dino Buzzati, Tatar Çölü

30.11.2016

"Fukara aile kızları vardır. Günün birinde bir kazaya uğrarlar; tekerlenirler. Kapatma yahut sermaye olarak yaşadıkları hayat pek de şikâyet edilecek gibi değildir. Yemediklerini yiyorlar, giymediklerini giyiyorlar; arabaya biniyorlar. Fakat bu müddet esnasında durmadan sızıldanırlar; eski yoksul hayatın hasretini çekerler; hamal çamal takımından biri kendilerini nikâhla almak istese ağlayarak kabul edeceklerini ve göstereceği tek odanın; soğan, ekmek ve minderlerini burada alıştığı güzel şeylere seve seve değiştireceklerini söylerler ve bu sözler dua kadar samimîdir de. Namus kadar köklü anane var mıdır dünyada? Derken günün birinde Tanrı, dualara aldanır; onlara razı oldukları hamal Cemal'dan hatta bir parça daha iyisini, elinde bir yüzük ve bir çiçek demetiyle gönderir. Bu hayat, soğanlı ve ot minderli hayat müsveddesinden elbette daha parlaktır. Fakat tulumba bu defa tersine işlemeye, kadıncağızın hamle hamle yüreğine doldurduğu fazileti boşaltarak yerine ikinci hayatın şusunu, busunu sokmaya başlamıştır: Manto, ipek çorap, çalgı, araba, kibar kıyafetli erkeklerin nezaketi vs. vs... Çünkü nihayet bu da, yeniliğine ve kısalığına rağmen, ötekinden daha az kuvvetli olmayan bir başka anane haline gelmiştir. Derken kadıncağız, günün birinde bir ağız dalaşından sonra, hatta bazen o da olmadan bohçasını alır ve benim aksam üstü İncir hanında yaptığımı yapar. Bu sefer artık kat'î kabuldür; gönül rızasıyladır ve dönüş yollan kesilmiştir. Evet: 'Tanrı, kör kurdundan bile geçmez!' derler. Burası doğru. Fakat dâvanın ruhu kör kurttan biraz daha başka türlü yaşamaya gayret noktasında toplanmıyor mu?"

Reşat Nuri Güntekin, Miskinler Tekkesi

29.11.2016

"Onca tacizden bıkan Afrodit, bugün gibi bir günde kaçıp gitti."

Eduardo Galeano, Ve Günler Yürümeye Başladı

28.11.2016

“Gerçeğe sanki hep cepheden bakmak gerekmektedir. Nedense her zaman gerçekle yüz yüze olduğumuz düşünürüz. Oysa böyle bir yüz yüze olma durumundan söz edilemez. Nesnellik diye bir şey yoktur. Zaten öznellik diye de bir şey yoktur. Bu ikili bir yanılsamadır.”

Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh

27.11.2016

“Yazıyorum güvenle: Başlangıçta eylem vardı.”

Goethe, Faust

26.11.2016

“Gerçek bu; bazı insanlar olmadan dünya daha yaşanacak bir yer olur. Hayatlarımız o kadar da birbirimizinkine bağlı değil.”

Bret Easton Ellis, Amerikan Sapığı

25.11.2016

“Hırsız, karmaşık kitaplar yazıp, mülkiyet, miras ya da sosyal garantileri sorgulamaz, doğrudan yok eder. Onun için çalmak, kendi hakkını geri almaktır.”

Honoré de Balzac, Kibar Fahişelerin İhtişamı ve Çöküşü

24.11.2016

"Eğer gerçeklik duygusu diye bir şey varsa -ki böyle bir duygunun var olma gerekçesinden kimse kuşku duymayacaktır-, o zaman olasılık duygusu diye adlandırılabilecek bir şeyin de var olması gerekir."

Robert Musil, Niteliksiz Adam

23.11.2016

"Çıkar kaygısıdır hep ikinci evliliği yaptıran,
Aşk olmamıştır hiçbir zaman.
İkinci kocam yatakta öptüğü anda beni,
İkinci kez öldürmüşüm demektir öleni."

William Shakespeare, Hamlet

22.11.2016

“Bazı ruhlar hiç keşfedilemez, ilkin icat edilmedikçe.”

Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt

21.11.2016

"Mutluluğun bulunmadığı yerde insanoğlu zevk arar."

John Gray, Saman Köpekler

20.11.2016

“Sen bu gözlerle Yaradan’ı göremezsin, gözlerini boş yere yorma!”

Firdevsî, Şâhnâme

19.11.2016

"Çoğunluğun dayanacağı yer belli olduğu sürece azınlığın hesabı yapılmaz."

Niccolò Machiavelli, Prens

18.11.2016

“İnsan, bu dokunulma korkusundan kitle içinde kurtulabilir. Korkunun karşıtına dönüştüğü tek durum budur.”

Elias Canetti, Kitle ve İktidar

17.11.2016

“Peşlerinden koştukça bu kuantlar daha iyi saklanıyorlar.”

Albert Einstein